Fundusze Europejskie
Strona główna/Zarządzanie/Mieszkanie od miasta

Mieszkanie od miasta

Dla kogo mieszkanie od Miasta?

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego Miasto Oleśnica zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach. Oznacza to, że nie każdy może ubiegać się o najem mieszkania komunalnego, tylko osoby nie przekraczające określonego pułapu dochodów oraz spełniające przynajmniej jeden z warunków zamieszkiwania kwalifikujących wnioskodawcę do ich poprawy. Pułap dochodów, którego nie można przekroczyć, powiązany jest z najniższą emeryturą.

Najem lokali komunalnych

Lokale komunalne wynajmowane są osobom, które w chwili ubiegania się o mieszkanie od Miasta mają trudne warunki mieszkaniowe. Za trudne warunki mieszkaniowe uważa się m.in. zamieszkiwanie w lokalu, gdzie łączna powierzchnia pokoi (nie wlicza się tu więc kuchni, łazienki, przedpokoju) nie przekracza 5 metrów kwadratowych na osobę.

O najem mieszkania komunalnego mogą starać się osoby, które mieszkają u kogoś (rodziców, dziadków, dalszej rodziny, w rodzinie zastępczej). Ci, którzy już są najemcami mieszkania komunalnego (mają własną umowę), mogą mieszkanie zamienić, na przykład na większe, ale już we własnym zakresie.

Wniosek o najem mieszkania

Wniosek o najem mieszkania mogą także składać osoby niepełnosprawne ze schorzeniem narządu ruchu, schorzenie to należy udokumentować zaświadczeniem lekarskim i pisemną opinią z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wnioski o najem mieszkania z zasobu Miasta Oleśnicy pobiera się w Zakładzie Budynków Komunalnych w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 13 na I piętrze w pokoju nr 119, tam też udzielane są wszelkie informacje dotyczące sposobu wypełniania wniosków.

Wypełnione i podpisane wnioski składa się w sekretariacie ZBK w Oleśnicy na I piętrze w pokoju nr 102. W ciągu miesiąca od daty złożenia pracownik ZBK w Oleśnicy wraz z członkiem Społecznej Komisji Mieszkaniowej dokona wizji w lokalu w celu sprawdzenia czy faktyczne warunki zamieszkiwania kwalifikują wnioskodawcę do ich poprawy.

Po ustaleniu, że wnioskodawca osiąga dochód uzasadniający oddanie lokalu w najem oraz że zamieszkuje w warunkach kwalifikujących do ich poprawy, zostaje wpisany na listę osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego lub socjalnego.

Lista oczekujących na mieszkanie

Corocznie do wszystkich osób umieszczonych na liście wysyłane są przez ZBK w Oleśnicy pisma z prośbą o podanie aktualnych warunków zamieszkiwania i dochodów z 3 ostatnich miesięcy, brak odpowiedzi na to pismo powoduje skreślenie z listy oczekujących.

Jeśli z danych we wniosku lub z przeprowadzonej wizji w mieszkaniu zajmowanym przez wnioskodawcę wynika, że nie kwalifikuje się on na listę oczekujących - otrzymuje on pisemną informację na ten temat wraz z uzasadnieniem odmowy wpisu. Jeśli wnioskodawca nie zgadza się ze stanowiskiem ZBK w Oleśnicy w tej sprawie, może złożyć odwołanie do Burmistrza Miasta Oleśnicy.

Rozpatrzenie wniosków

Wnioski o najem mieszkania rozpatruje dyrektor Zakładu Budynków Komunalnych w Oleśnicy w terminie 30 dni od daty ich złożenia. Tryb rozpatrywania wniosków o najem lokali mieszkaniowych, podlega kontroli sprawowanej przez Społeczną Komisję Mieszkaniową powołaną przez Radę Miasta Oleśnicy.

Kontakt w sprawach najmu

W sprawach najmu mieszkania od Miasta proszę kontaktować się z Działem Eksploatacji ZBK w Oleśnicy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, pokój nr 119 na I piętrze Zakładu, telefon bezpośredni +48 71 398 09 24 lub centrala +48 71 398 09 10 lub +48 71 398 09 11.

Lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Oleśnicy wynajmowane są na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz uchwały Nr XXIV/272/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Oleśnicy.

Ponadto Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy posiada opracowany wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Oleśnicy, w którym min. zostały określone zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu. Wieloletnie programy opracowuje się na okresy 5-letnie. Obecnie obowiązujący program obejmuje lata 2017-2021, został uchwalony uchwałą Nr XXVII/223/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Oleśnicy.

 Poniżej przedstawiamy ujednolicony tekst Uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Oleśnicy.

Kategoria: Mieszkanie od miasta [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-01-03 Uchwała nr XXIV/272/2020.pdf
ilość pobrań: 202
Uchwała nr XXIV/272/2020.pdf 3.69MB zobacz
pdf 2022-01-03 Uchwała nr XXXIV/366/2021.pdf
ilość pobrań: 114
Uchwała nr XXXIV/366/2021.pdf 1.81MB zobacz
pdf 2021-02-05 Ochrona praw lokatorów, mieszkaniowy zasób gminy i zmiana Kodeksu cywilnego.pdf
ilość pobrań: 520
Ochrona praw lokatorów, mieszkaniowy zasób gminy i zmiana Kodeksu cywilnego.pdf 4.7MB zobacz
do góry