Fundusze Europejskie

O ZBK

Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy

Zdjęcie naszej siedziby

Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy jest jednostką organizacyjną Miasta Oleśnicy, działającą w formie jednostki budżetowej.
Siedziba Zakładu znajduje się w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 13.

Przedmiotem działania Zakładu jest zarządzanie budynkami i urządzeniami komunalnymi, stanowiącymi własność Miasta Oleśnicy.

do góry