Fundusze Europejskie
Strona główna/Zarządzanie/Zamiana mieszkań

Zamiana mieszkań

Najemcy lokali mieszkalnych mogą dokonywać zamiany mieszkania we własnym zakresie, bądź z pomocą Zakładu Budynków Komunalnych w Oleśnicy.

Do zamiany we własnym zakresie wystarczy złożyć zgodne podania osób chętnych do zamiany w sekretariacie ZBK w Oleśnicy na I piętrze w pokoju nr 102, jeśli mieszkania są niezadłużone i w wyniku zamiany nie powstanie nadmierne zagęszczenie osób zamieszkałych - w ciągu miesiąca przygotowywane są nowe umowy najmu.

Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy prowadzi katalog oferentów, chcących zamienić swoje mieszkanie na inne - mniejsze, bądź większe. Jeśli jedno (albo nawet obydwa) mieszkania są zadłużone - warunkiem zamiany jest konieczność spłaty długów z tytułu opłat mieszkaniowych.

Jak postąpić w przypadku zaległości w opłatach?

Osoby, które mają znaczne zaległości w opłatach czynszu i zajmują duże lokale mieszkalne, powinny zgłosić się do ZBK w Oleśnicy celem omówienia swojej sytuacji mieszkaniowej i rozważenia ewentualnej zamiany mieszkania na mniejsze. W katalogu zamian prowadzonych przez ZBK w Oleśnicy jest wielu chętnych oferentów chcących zamienić swoje małe mieszkanie na większe, spłacając przy tym długi najemcy. Brak działań ze strony najemców, którzy mają zaległości w opłatach czynszowych naraża ich na postępowanie sądowe o zapłatę należności i w konsekwencji - o eksmisję z lokalu, co może skończyć się zapewnieniem przez ZBK w Oleśnicy tylko pomieszczenia tymczasowego, które wcale nie musi spełniać warunków pomieszczenia mieszkalnego.

Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy może dokonywać na wniosek najemcy zamiany lokalu na inny wolny lokal lub lokal o niższym standardzie albo o mniejszej powierzchni w przypadku, gdy:

  1. Dotychczas zajmowany lokal nie kwalifikuje jego najemcy do otrzymania dodatku mieszkaniowego ze względu na ponadnormatywną powierzchnię użytkową.
  2. Najemca zajmuje lokal o powierzchni znacznie przekraczającej jego potrzeby i zalega z płatnościami czynszu i innych opłat niezależnych od właściciela.
  3. Najemca lub osoba wspólnie z nim zamieszkująca zajmują lokal, który ze względu na położenie (kondygnację), wyposażenie techniczne, wielkość - nie jest odpowiedni dla najemcy lub osoby wspólnie z nim zamieszkującej z powodu podeszłego wieku tych osób, schorzeń narządów ruchu lub niepełnosprawności w stopniu znacznym. Wskazania do zamiany lokalu w tym przypadku wymagają opinii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty.

Koszty związane z remontem lokali stanowiących przedmiot zamiany obciążają przyszłych najemców.

Na parterze budynku ZBK w Oleśnicy znajduje się tablica na ogłoszenia dotyczące zamian, a korzystać z niej mogą bezpłatnie wszyscy chętni.

W sprawach zamiany lokalu mieszkalnego proszę kontaktować się z Działem Eksploatacji ZBK w Oleśnicy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30, pokój nr 119 na I piętrze budynku, telefon bezpośredni +48 71 398 09 24 albo z dyrektorem Zakładu, telefon +48 71 398 09 10+48 71 398 09 11.

do góry