Fundusze Europejskie
Strona główna/O ZBK/Podstawy prawne

Podstawy prawne

 1. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
 2. Uchwała Nr XXIV/272/2020 Rady Miasta Olesnicy z dnia 30 grudnia 2020 r.  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Oleśnicy
 3. Statut
 4. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Oleśnicy wyłączonych ze sprzedaży     
 5. Zarządzenie Nr 126/VII/2018 Burmistrza Miasta Oleśnicy - strefy handlowe, gastronomiczne i usługowe dla lokali użytkowych
 6. Zarządzenie Nr 58/IV/2005 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 16.03.2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminów przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, zasad postępowania przy zawieraniu umów najmu i dzierżawy w drodze bezprzetargowej, umowy najmu lokalu użytkowego, regulaminu w sprawie zasad rozliczania nakładów poniesionych na prace remontowo-budowlane przez najemców lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Oleśnicy oraz umowy na wykonanie remontu.
 7. Zarządzenie Wewnętrzne Nr M.021-44/2016 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Oleśnicy w sprawie wprowadzenia Regulaminu w sprawie zasad umieszczania urządzeń technicznych, tablic reklamowych i innych instalacji na budynku dla lokalu użytkowych będących w zarządzie Zakładu Budynków Komunalnych w Oleśnicy.
 8. Księgowość:
  • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
   • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
   • Regulamin przetwarzania danych osobowych
  • SPŁATA ZADŁUŻENIA - ulgi w spłacie 
   • Uchwała nr XLI/362/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miastu Oleśnicy i jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych
   • Uchwała nr XLV/414/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/362/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miastu Oleśnica i jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych
   • Uchwała nr XVII/170/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/362/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miastu Oleśnica i jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych
  • SPŁATA ZADŁUŻENIA w formie świadczenia rzeczowego
   • Zarządzenie Nr 129/VI/2014 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.06.2014 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Oleśnicy, w formie świadczenia rzeczowego
   • Zarządzenie 168/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 30.06.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 129/VI/2014 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.06.2014 r.w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokalimieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Oleśnicy, w formie świadczeniarzeczowego
   • Zarządzenie Nr 189/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 21.08.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 129/VI/2014 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.06.2014 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Oleśnicy, w formie świadczenia rzeczowego
   • Zarządzenie Nr 230/VII/2017 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 29.09.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 129/VI/2014 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia10.06.2014r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności zakorzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Oleśnicy, w formie świadczenia rzeczowego
   • Zarządzenie Nr 137/VII/2018 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 14.06.2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 129/VI/2014 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.06.2014 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Oleśnicy, w formie świadczenia rzeczowego
   • Zarządzenie Nr 35/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 07.02.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 129/VI/2014 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.06.2014r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Oleśnicy, w formie świadczenia rzeczowego.

Dokumenty do pobrania

Kategoria: Podstawy prawne [7]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-01-03 Uchwała nr XXIV/272/2020.pdf
ilość pobrań: 72
Uchwała nr XXIV/272/2020.pdf 3.69MB zobacz
pdf 2021-09-28 Regulamin Organizacyjny Zakładu Budynków Komunalnych w Oleśnicy
ilość pobrań: 143
Regulamin Organizacyjny Zakładu Budynków Komunalnych w Oleśnicy 463.95KB zobacz
pdf 2021-09-14 Wykaz nieruchomości wyłączonych ze sprzedaży
ilość pobrań: 252
Wykaz nieruchomości wyłączonych ze sprzedaży 693.56KB zobacz
pdf 2020-05-15 Statut - wersja niedostępna
ilość pobrań: 540
Statut - wersja niedostępna 615.18KB zobacz
pdf 2020-05-15 Zarządzenie Nr 126/VII/2018 - wersja niedostępna
ilość pobrań: 443
Zarządzenie Nr 126/VII/2018 - wersja niedostępna 190.11KB zobacz
pdf 2020-05-15 Zarządzenie Nr 58/IV/2005 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 16.03.2005 r. - wersja niedostępna
ilość pobrań: 592
Zarządzenie Nr 58/IV/2005 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 16.03.2005 r. - wersja niedostępna 2.47MB zobacz
pdf 2020-05-15 Zarządzenie Wewnętrzne Nr M.021-44/2016 - wersja niedostępna
ilość pobrań: 555
Zarządzenie Wewnętrzne Nr M.021-44/2016 - wersja niedostępna 585.55KB zobacz
Kategoria: Ochrona danych osobowych [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2021-07-20 Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego
ilość pobrań: 251
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego 2.19MB zobacz
pdf 2020-05-15 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
ilość pobrań: 455
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 273.7KB zobacz
pdf 2020-05-15 Regulamin przetwarzania danych osobowych
ilość pobrań: 546
Regulamin przetwarzania danych osobowych 2.17MB zobacz
Kategoria: Spłata zadłużenia - ulgi w spłacie [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-05-15 Uchwała nr XLI/362/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 23 lutego 2018 r.
ilość pobrań: 473
Uchwała nr XLI/362/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 23 lutego 2018 r. 513.98KB zobacz
pdf 2020-05-15 Uchwała nr XLV/414/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 czerwca 2018 r.
ilość pobrań: 474
Uchwała nr XLV/414/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 czerwca 2018 r. 1.44MB zobacz
pdf 2020-05-15 Uchwała nr XVII/170/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 lutego 2020 r.
ilość pobrań: 558
Uchwała nr XVII/170/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 lutego 2020 r. 206.7KB zobacz
Kategoria: Spłata zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego [6]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-05-15 Zarządzenie Nr 129/VI/2014 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.06.2014 r. - wersja niedostępna
ilość pobrań: 479
Zarządzenie Nr 129/VI/2014 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.06.2014 r. - wersja niedostępna 5.41MB zobacz
pdf 2020-05-15 Zarządzenie 168/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 30.06.2015 r. - wersja niedostępna
ilość pobrań: 432
Zarządzenie 168/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 30.06.2015 r. - wersja niedostępna 150.96KB zobacz
pdf 2020-05-15 Zarządzenie Nr 189/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 21.08.2015 r. - wersja niedostępna
ilość pobrań: 436
Zarządzenie Nr 189/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 21.08.2015 r. - wersja niedostępna 158.22KB zobacz
pdf 2020-05-15 Zarządzenie Nr 230/VII/2017 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 29.09.2017 r. - wersja niedostępna
ilość pobrań: 468
Zarządzenie Nr 230/VII/2017 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 29.09.2017 r. - wersja niedostępna 826.89KB zobacz
pdf 2020-05-15 Zarządzenie Nr 137/VII/2018 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 14.06.2018 r. - wersja niedostępna
ilość pobrań: 455
Zarządzenie Nr 137/VII/2018 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 14.06.2018 r. - wersja niedostępna 500KB zobacz
pdf 2020-05-15 Zarządzenie Nr 35/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 07.02.2019 r. - wersja niedostępna
ilość pobrań: 464
Zarządzenie Nr 35/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 07.02.2019 r. - wersja niedostępna 546.06KB zobacz
do góry