Fundusze Europejskie

Zamiana lokali

10 Maja 2020

Warunkiem dokonania zamiany jest: 

  1. posiadanie tytułu prawnego do lokalu stanowiącego przedmiot zamiany.
  2. brak zaległości wobec wynajmującego za używanie lokalu stanowiącego przedmiot zamiany.

Warunek określony w pkt 2 może zostać spełniony poprzez zawarcie umowy przejęcia długu lub umowy przejęcia części długu.

Przy zawieraniu umowy najmu lokalu mieszkalnego – obejmowanego w drodze zamiany, pobierana jest kaucja w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu najmu.

Korzyści z zamiany:

Wśród wielu korzyści z dokonania zamiany, do najważniejszych zaliczają się:

  • dostosowanie wielkości i standardu lokalu oraz wysokości opłat za jego używanie do potrzeb mieszkaniowych oraz możliwości płatniczych najemcy;
  • częściowa bądź całkowita spłata zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu, w przypadku zamiany z innym najemcą deklarującym gotowość spłaty zadłużenia;
  • uniknięcie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego, prowadzącego do eksmisji;
  • możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy przez najemców zajmujących dotychczas zbyt duże lokale;
  • możliwość zamieszkania przez osobę niepełnosprawną w lokalu 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wpisanie do katalogu zamian, który należy złożyć w sekretariacie Zakładu Budynków Komunalnych w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 13 na I piętrze w pokoju nr 102

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2020-05-18 Wniosek zamiana lokalu
ilość pobrań: 591
Wniosek zamiana lokalu 0.91MB zobacz

do góry