Fundusze Europejskie

Najem lokali komunalnych

11 Maja 2020

Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Oleśnicy są przeznaczane na wynajem jako: mieszkalne, socjalne, zamienne i pomieszczenia tymczasowe. Zasady ich wynajmu określa ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz uchwała Nr XXXVII/274/2001 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 października 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Oleśnicy.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w sekretariacie Zakładu Budynków Komunalnych w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 13 na I piętrze w pokoju nr 102.

Warunki kwalifikujące do najmu:

Umowa najmu lokalu mieszkalnego może być zawierana z członkami wspólnoty samorządowej Miasta Oleśnicy, którzy osiągają dochody uprawniające do uzyskania lokalu mieszkalnego oraz posiadają trudne warunki mieszkaniowe i zostały umieszczone na liście osób oczekujących na lokal mieszkalny.

Przez kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania lokalu mieszkalnego rozumie się dochody osiągane przez osoby: 

  • których średni miesięczny dochód na osobę zgłoszoną do wniosku, osiągnięty w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,

Przez dochód należy rozumieć sumę miesięcznych przychodów członków gospodarstwa domowego, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.

Za trudne warunki mieszkaniowe uważa się:

  • zamieszkiwanie w lokalu, gdzie łączna powierzchnia pokoi nie przekracza 5 metrów kwadratowych na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 10 metrów kwadratowych  w gospodarstwie jednoosobowym.

Kontakt:

W sprawach najmu lokali mieszkalnych od Miasta należy kontaktować się z Działem Eksploatacji ZBK w Oleśnicy z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 13, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, pokój nr 119 na I piętrze, telefon bezpośredni +48 71 398 09 24 lub centrala +48 71 398 09 10 lub +48 71 398 09 11.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2020-05-18 Zaświadczenia do wniosku
ilość pobrań: 1035
Zaświadczenia do wniosku 599.07KB zobacz
Kategoria: Dokumenty do pobrania
pdf 2021-08-06 Wniosek o najem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy miasto Oleśnica + załączniki
ilość pobrań: 1213
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy miasto Oleśnica + załączniki 638.87KB zobacz

do góry