Fundusze Europejskie
Strona główna/Aktualności/Wytyczne przeciwepidemiczne dla rodziców i opiekunów (..)

Wytyczne przeciwepidemiczne dla rodziców i opiekunów dzieci oraz pozostałych osób korzystających z placów zabaw w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

23 Czerwca 2020

W związku z pismem otrzymanym w dniu 17 czerwca 2020 r. z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Oleśnicy, Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy publikuje z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego punkty dotyczące bezpiecznych zachowań rodziców i opiekunów dzieci oraz pozostałych osób korzystających z placów zabaw w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Wytyczne przeciwepidemiczne dla rodziców i opiekunów dzieci oraz pozostałych osób korzystających z placów zabaw w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

1. Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).
2. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).
3. W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
4. Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie
w chusteczkę lub zgięcie łokciowe - nie w kierunku innych).
5. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw.
6. Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
7. Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.
8. W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.
9. W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane.
10. Powyższe wytyczne wynikają z opracowania Głównego Inspektora Sanitarnego
i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

Numery telefonu:
Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Oleśnicy:
71-314-20-34, 505-092-898
Numer alarmowy: 112

do góry