Fundusze Europejskie
Strona główna/Aktualności/Postęp prac remontowych przy przebudowie i rozbudowie (..)

Postęp prac remontowych przy przebudowie i rozbudowie budynku mieszkalno - usługowego przy ul. 3 Maja 69/Zamkowa 1 w Oleśnicy

24 Marca 2023

Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy informuje, że trwające roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową budynku mieszkalno-usługowego przy ul. 3 Maja 69- Zamkowa 1 w Oleśnicy weszły w kolejny etap. Postęp  zauważalny jest przy pracach elewacyjnych, wymieniono stolarkę okienną, zakończono roboty związane z pokryciem dachu, na ukończeniu roboty tynkarskie (wewnątrz), wykonano posadzki na wszystkich kondygnacjach, rozpoczęto roboty wykończeniowe w zakresie wykonania okładzin podłogowych i ściennych w lokalach usługowych oraz w pomieszczeniach sanitarnych mieszkań. W budynku pozyskanych zostanie 7 mieszkań i 5 lokali użytkowych.

Inwestycja częściowo realizowana jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wydatki na realizację tego zadania w 2022 r. to kwota 3.462.549,66 zł.  (w tym 862.642,79 zł to środki pochodzące z RFIL) z czego środki finansowane w kwocie 1.964.531 zł stanowią wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego  2022 r. 

Prace wykonywane są przez spółkę InterMax J. Wojtasik i Wspólnicy z siedzibą w Przygodzicach, wyłonioną w drodze przetargu ogłoszonego w trybie podstawowym.

 

do góry