Fundusze Europejskie

Wykup mieszkań

9 Maja 2020

Warunki wykupu komunalnych lokali mieszkalnych oraz niezbędne dokumenty:

  1. Wniosek o wykup dostępny w Zakładzie Budynków Komunalnych w Oleśnicy, Dział Administracji pok. nr 103 oraz w zakładce wzory do pobrania.
  2. Umowa najmu lokalu mieszkalnego lub decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego – ksero.
  3. Wykupić może najemca posiadający tytuł prawny do lokalu oraz umowę na czas nieokreślony.
  4. Lokal nie może posiadać zaległości czynszowych.
  5. Lokal mieszkalny wykupują oboje małżonkowie. 

Obowiązująca bonifikata:

  • 85% w budynkach wybudowanych po roku 1945
  • 80% w budynkach wybudowanych w latach 1946- 1980
  • 75% w budynkach wybudowanych po 1980r. 

W budynkach wybudowanych po 1945r. wysokość bonifikaty ustala się wg daty oddania do użytkowania 

do góry