Fundusze Europejskie

Zaległości

Jeśli nie płacisz za mieszkanie....

W przypadku zaległości w opłatach czynszowych proszę zgłosić się na rozmowę do Zakładu Budynków Komunalnych w Oleśnicy, celem znalezienie formy pomocy w spłacie zadłużenia. Często zdarza się, że lokatorzy przyjmują od listonosza kolejne wezwania do zapłaty, bądź w ogóle nie odbierają poczty, a problem zamiast być rozwiązany - narasta.
Brak płatności czynszu będzie skutkować, w krótkim czasie, reakcją ze strony ZBK w Oleśnicy w postaci wezwania do zapłaty. W przypadku dalszego braku uregulowania zadłużenia, zaległości zostaną skierowane na drogę postępowania sądowego(co wpłynie na powiększenie kosztów) a informacja o zaległości trafi do Krajowego Rejestru Długów (dłużnik będzie miał utrudniony dostęp do usług finansowych, kredytów, leasingu, sprzedaży ratalnej, usług telekomunikacyjnych i multimedialnych, zawarcia umowy na szerokopasmowy dostęp do Internetu, telewizję kablową i satelitarną, wynajmu nieruchomości …). Jeśli dłużnik nie dokona płatności wskazanej w sądowym nakazie zapłaty dojdzie do egzekucji komornika, który najczęściej dokonuje zajęcia części pensji czy emerytury. Długotrwałe, wielomiesięczne zaległości w czynszu powodują wypowiedzenie umowy najmu i skierowanie sprawy do sądu o eksmisję. Wyroki eksmisyjne zazwyczaj (choć nie zawsze) zapewniają uprawnienie do lokalu socjalnego, który ma obniżony standard. Jeśli sąd w wyroku nie zapewni uprawnienia do lokalu socjalnego gmina ma obowiązek zapewnić jedynie pomieszczenie tymczasowe, które nie musi być lokalem mieszkalnym.
Nawet w przypadku przejściowych trudności życiowych, wskutek których regulowanie czynszu w terminie było niemożliwe, warto skorzystać w ZBK w Oleśnicy z dostępnych form pomocy w wychodzeniu z długów czynszowych.

Jedną z takich form pomocy jest możliwość rozłożenia zaległości na raty lub odroczenia terminu spłaty całości albo części należności. Należy w tym celu złożyć w tutejszym Zakładzie stosowny wniosek o odroczenie terminu spłaty całości albo części należności lub rozłożenie zaległości na raty. Jeżeli zachodzi ku temu przesłanka zadłużenie może zostać umorzone. W takim przypadku wymagane jest złożenie odpowiedniego wniosku, do którego należy dołączyć oświadczenie majątkowe wszystkich osób solidarnie odpowiedzialnych za zadłużenie. Druk oświadczenia o stanie majątkowym można pobrać również w pokoju nr 108, 112 na I piętrze lub w sekretariacie ZBK w Oleśnicy.

Chętnie wybieraną przez dłużników formą pomocy jest możliwość odpracowania zaległości czynszowych. Przedmiotem odpracowania mogą być prace porządkowe, drobne prace remontowo-konserwatorskie oraz pomocnicze prace administracyjne i usługowe świadczone na rzecz Miasta Oleśnica lub jej jednostek organizacyjnych. Osoby decydujące się na taką formę rozliczenia nie otrzymują wynagrodzenia za wykonywaną pracę, nie są też w żaden sposób zatrudniani. Osoby te odpracowują swoje zobowiązania na zasadzie umowy o zamianę świadczenia pieniężnego na świadczenie rzeczowe. Świadczenie to jest wykonywane przez dłużnika na podstawie zawartej z ZBK umowy. Z kodeksu cywilnego wynika bowiem, że jeśli dłużnik spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie - zobowiązanie wygasa. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w takim przypadku, dłużnik wykonujący świadczenie rzeczowe nie uzyskuje żadnego dochodu, gdyż po prostu spłaca swój dług - tyle, że zamiast środkami pieniężnymi to poprzez świadczenie określonej czynności. Odpracowanie długu w tej formie nie ma znaczenia przy przyznawaniu lokatorom świadczeń w formie pomocy społecznej, zasiłków dla bezrobotnych ani dodatków mieszkaniowych. Stawka godzinowa świadczenia rzeczowego została wyceniona na 18 zł i ta wartość pomnożona przez ilość faktycznie przepracowanych godzin będzie pomniejszać dług. Istnieje również możliwość rodzinnego (tylko osoby pełnoletnie) odpracowania zadłużenia. Odpracowanie może dotyczyć tylko zaległości czynszowych i nie jest alternatywą do płacenia czynszu.
W przypadku dużych kwotowo zaległości w czynszu warto pomyśleć o zamianie mieszkania na mniejsze. Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy prowadzi katalog oferentów, którzy chcą zamienić swoje małe mieszkania na większe, spłacając przy tym długi obecnego najemcy. Taka zamiana jest szansą na wyjście z trudnej sytuacji, wynajmując mniejsze mieszkanie zwiększamy swoje szanse na uzyskanie dodatku mieszkaniowego.

W sprawach zaległości czynszowych proszę kontaktować się z Działem Księgowości ZBK w Oleśnicy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 , pokój nr 108 i 112 na I piętrze Zakładu, telefon bezpośredni +48 71 398 09 15, +48 71 398 09 17 lub centrala +48 71 398 09 10 (lub 11).

Kategoria: Zaległości [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-04-15 Spłata zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego - wersja niedostępna
ilość pobrań: 865
Spłata zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego - wersja niedostępna 5.41MB zobacz
pdf 2020-04-15 Zmiana - Zarządzenie 189/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy - wersja niedostępna
ilość pobrań: 759
Zmiana - Zarządzenie 189/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy - wersja niedostępna 158.22KB zobacz
pdf 2020-04-15 Zmiana - Zarządzenie 168/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy - wersja niedostępna
ilość pobrań: 753
Zmiana - Zarządzenie 168/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy - wersja niedostępna 150.96KB zobacz
do góry