Fundusze Europejskie
Strona główna/Dla Klienta/Obowiązki najemców

Obowiązki najemców

Do obowiązków Najemcy należy:

 1. Utrzymanie lokalu i pomieszczeń przynależnych we właściwym stanie technicznym i sanitarnym.
 2. Ochrona przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczonych do wspólnego korzystania (klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku).
 3. Przestrzeganie regulaminu domowego.
 4. Naprawa i konserwacja:
  1. podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych, ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych,
  2. okien, drzwi i wbudowanych mebli łącznie z ich wymianą,
  3. trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek, wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą,
  4. osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz anteny zbiorczej,
  5. pieców węglowych i akumulacyjnych, bądź wymiana zużytych elementów,
  6. etażowego centralnego ogrzewania, a w wypadku gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt Wynajmującego, także jego wymiana,
  7. przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności,
  8. innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych poprzez:
   • malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów,
   • malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych, w celu ich zabezpieczenia przed korozją.
 5. Poza naprawami, o których mowa w ust. 4 Najemca jest obowiązany do naprawienia szkód powstałych z jego winy. Odpowiedzialność Najemcy i pełnoletnich osób stale z nim zamieszkujących za powstałą szkodę jest solidarna. Nie dotyczy to podnajemców.
do góry