Zakład Budynków Komunalnych
w Oleśnicy
56-400 Oleśnica
ul. Wojska Polskiego 13


  Jeśli nie płacisz za mieszkanie....

W przypadku zaległości w opłatach czynszowych przede wszystkim proszę zgłosić się na rozmowę do Zakładu Budynków Komunalnych w Oleśnicy. Często zdarza się, że lokatorzy przyjmują od listonosza kolejne wezwania do zapłaty, bądź w ogóle nie odbierają poczty, a problem zamiast być rozwiązany - narasta.

Nawet w przypadku przejściowych trudności życiowych, wskutek których regulowanie czynszu w terminie było niemożliwe, warto napisać do ZBK w Oleśnicy pismo z prośbą o przesunięcie terminu płatności czy rozłożenie zaległości na raty. Do pisma należy dołączyć oświadczenie majątkowe, druk tego oświadczenia można pobrać w pokoju nr 108,112 na I piętrze lub w sekretariacie ZBK w Oleśnicy.

Nie płacąc czynszu można spodziewać się w krótkim czasie reakcji ze strony ZBK w Oleśnicy - wezwania do zapłaty, w przypadku nie uregulowania zaległości - nakazu zapłaty z sądu, a w końcu egzekucji komornika, na przykład w postaci zajęcia części pensji czy emerytury. Długotrwałe, wielomiesięczne zaległości w czynszu powodują wypowiedzenie umowy najmu i skierowanie sprawy do sądu o eksmisję. Wyroki eksmisyjne często (choć nie zawsze ) zapewniają uprawnienie do lokalu socjalnego, który ma obniżony standard. Jeśli sąd w wyroku nie zapewni uprawnienia do lokalu socjalnego - gmina od 5 lutego 2005 r. ma obowiązek zapewnić tylko pomieszczenie zastępcze, które nie musi być lokalem mieszkalnym.

W przypadku dużych kwotowo zaległości w czynszu warto pomyśleć o zamianie mieszkania na mniejsze. Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy prowadzi katalog oferentów, którzy chcą zamienić swoje małe mieszkania na większe, spłacając przy tym długi obecnego najemcy. Taka zamiana jest szansą na wyjście z trudnej sytuacji, wynajmując mniejsze mieszkanie zwiększamy swoje szanse na uzyskanie dodatku mieszkaniowego.

W sprawach zaległości czynszowych proszę kontaktować się z Działem Księgowości ZBK w Oleśnicy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 , pokój nr 108 i 112 na I piętrze Zakładu, telefon bezpośredni 71 398-09-15, 71 398-09-17 lub centrala 71 398-09-10 (lub 11).

Spłata zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego
Zmiana- Zarządzenie 168/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy
Zmiana- Zarządzenie 189/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy
© Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy; 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 13|projekt i wykonanie: red reklama i media