Zakład Budynków Komunalnych
w Oleśnicy
56-400 Oleśnica
ul. Wojska Polskiego 13Użyteczne linki:
Urząd Miasta Oleśnica

Ogłoszenia i przetargi

Aktualne ogłoszenia i informacje o przetargach

Mieszkanie od miasta

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego Miasto Oleśnica zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach...

Zamiana mieszkań

Najemcy lokali mieszkalnych mogą zamieniać mieszkania we własnym zakresie bądź z pomocą Zakładu Budynków Komunalnych...

Jeśli nie płacisz za mieszkanie..

W przypadku zaległości w opłatach czynszowych przede wszystkim proszę zgłosić się na rozmowę do Zakładu Budynków Komunalnych. Często zdarza się, że lokatorzy przyjmują od listonosza kolejne wezwania do zapłaty...

Wykup mieszkań

Wykup mieszkań od Miasta Oleśnicy odbywa się zgodnie z przyjętymi w tej sprawie zasadami, uchwalonymi przez Radę Miasta Oleśnicy. Najemcy mieszkań komunalnych, posiadający umowę na czas nieokreślony (lub dawny przydział) mogą złożyć wniosek o wykup mieszkania...

Zasoby komunalne

Wykazy zasobów komunalnych

© Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy; 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 13|projekt i wykonanie: red reklama i media